Wannafind bliver til DanDomain og ScanNet. Nye kunder vil blive henvist til én af disse, mens eksisterende kunder fortsat kan købe produkter via kontrolpanelet eller ved at kontakte os.

Send mail med JMail, Classic ASP


Dim objMail ' Definer en variabel til mail objektet

' Følgende opretter objektet i variablen så vi kan arbejde med det
Set objMail = Server.CreateObject("JMail.Message")

' Opsæt afsender oplysningerne - FromName kan udelades
objMail.FromName = "Afsenderens Navn" ' Afsendernavn kan være alt
objMail.From = "afsender@mail.dk" En gyldig afsender e-mail adresse

' Herefter tilføjer vi en modtager adresse - dvs. den mailen skal sendes til
objMail.AddRecipient "modtagerens@mail.dk""Modtagerens Navn"
' "Modtagerens Navn" kan udelades

' Tilføj emnet på e-mailen
objMail.Subject = "Emnet på e-mailen vi sender afsted"

' Til sidst skal vi så bare have tilføjet indholdet i mailen,
' EVT. i HTML format.
' For at gøre det lidt lettere er der her oprettet
' endnu en variable til at indeholde eksempel-mailens
' indhold.

Dim strHTMLBody

strHTMLBody =  "Hejsa
"
 & vbCrLf
strHTMLBody = strHTMLBody &  "
"
 & vbCrLf
strHTMLBody = strHTMLBody &  "Hermed et eksempel fremsendt i HTML format.
"
 & vbCrLf
strHTMLBody = strHTMLBody &  "
"
 & vbCrLf
strHTMLBody = strHTMLBody &  "Venlig hilsen
"
 & vbCrLf
strHTMLBody = strHTMLBody &  "Supporten
"
 & vbCrLf

' Så tilføjer vi e-mailens indhold :
objMail.HTMLBody = strHTMLBody

' For at undgå at siden bryder ned ved fejl,
' slår vi logføring til og beder objektet om
' at "være stille" med fejl

objMail.Logging = True
objMail.Silent = True

' Så er vi klar til at prøve at sende den.
' Det følgende giver mulighed for samtidigt at undersøge
' om e-mailen rent faktisk blev sendt afsted eller ej.
' Her skal du også angive den SMTP server der skal bruges
' til at aflevere e-mailen der skal sendes. I dette eksempel
' er Wannafinds web smtp server brugt.

If objMail.Send("smtp.wannafind.dk"Then
  Response.Write "Afsendt."
Else
  Response.Write "Der opstod en fejl: " & objMail.Log
End If

' Ovenstående afsendelses metode er den eneste måde
' man kan få at vide om der opstod en fejl eller ej.

' Vi er færdige, så vi rydder pænt op efter os

Set objMail = Nothing
 


Fandt du ikke dit svar i denne artikel? Ring til kundeservice på 70 23 55 66