Wannafind bliver til DanDomain og ScanNet. Nye kunder vil blive henvist til én af disse, mens eksisterende kunder fortsat kan købe produkter via kontrolpanelet eller ved at kontakte os.

MSSQL Connection i ASP Classic


I ASP kan du benytte følgende kode til at connecte til MSSQL

<%
Set Conn = Server.Createobject("ADODB.Connection")

strConn= "Driver={SQL Server};Server=myServerAddress;Database=myDataBase;Uid=myUsername;Pwd=myPassword;"
Conn.Open strConn

' Indsæt dit kode her

Conn.Close
%>


Hvor de røde ord udskiftes med de informationer som passer til dig og dit produkt.

Dette er en standard connection streng - hvis du skal bruge en mere specialiseret connection string kan du evt kigge på : http://connectionstrings.com


Fandt du ikke dit svar i denne artikel? Ring til kundeservice på 70 23 55 66