Wannafind bliver til DanDomain og ScanNet. Nye kunder vil blive henvist til én af disse, mens eksisterende kunder fortsat kan købe produkter via kontrolpanelet eller ved at kontakte os.

.eu domæner


Oprettelse: Oprettes umiddelbart efter bestilling. Bemærk at .eudomæner kun oprettes og fornyes ét år af gangen.

Flytning: Indehaver skal rekvirere et authorization ID hos den nuværende udbyder og fremsende dette til hostmaster@wannafind.dk. Flytningen kan gennemføres umiddelbart efter ID'et er modtaget. Authorization ID er også kendt som både EPP-key, domain password eller bare kort form: auth ID.

Overdragelse: Overdragelse sker igennem Wannafind. Der findes i kontrolpanelet en formular til at overdrage et domæne. Denne findes under hvert enkelt domæne og genereres ved at trykke på knappen ”overdragelse”. Formularen indsendes til Wannafind på fax nummer 70 23 55 67 eller sendes direkte til hostmaster@wannafind.dk. Herefter startes en overdragelse af domænet, der skal godkendes af begge parter. Anmodningen fremsendes direkte fra EURid til de anførte e-mail kontakter.


Fandt du ikke dit svar i denne artikel? Ring til kundeservice på 70 23 55 66