Wannafind bliver til DanDomain og ScanNet. Nye kunder vil blive henvist til én af disse, mens eksisterende kunder fortsat kan købe produkter via kontrolpanelet eller ved at kontakte os.

Oprettelse af formularer til dit website


Før du kan give dine brugere mulighed for at tilmelde sig dit nyhedsbrev, skal du oprette HTML-formularer til tilmelding og afmelding.

Klik på Formularer pil Opret hjemmesideformular i menuen øverst til højre i systemet.

A). Formularnavn & Type.
Ved at markere de to bokse ”Brug Double Opt-in Bekræftelse” og ”Send en Takke-email” tilføjes 2 skærmbilleder mere til dette forløb. Gennemgangen af disse kan blot ignoreres, hvis du ikke har valgt at markere disse 2 bokse.

Ved at markere "Ja, brug double opt-in emailbekræftelse" udsender du en bekræftelsesemail med et link til dine kontakter, som de skal klikke på, før de er aktive i din kontaktliste (dette er kraftigt anbefalet).

formularB). Avancerede Indstillinger.
Under "Emailkampagne - Format" er det anbefalet at vælge "HTML", da du gennem dette format får de bedste statistikresultater.

CAPTHA er en sikkerhedsforanstaltning, som muligvis er overflødig, hvis du under trin A (se ovenfor) har valgt "double opt-in Bekræftelse". CAPTHA kan være nødvendigt, men det kan samtidig være en smule generende for dine brugere.
 


kontaktlister


C). Vælg kontaktlister
Vælg hvilken kontaktliste som formularen skal associeres med. Det er kun den/de kontaktliste(r) som vælges i dette trin, der påvirkes, når en bruger benytter den oprettede tilmeldings- eller afmeldingsformular. Det betyder, at hvis en bruger tilmelder sig via den oprettede formular, så vil han blive tilføjet som kontakt på den liste, du vælger her.

Når du vælger en kontaktliste dukker eventuelle tilpassede felter op umiddelbart under listen. Herefter er det muligt at vælge de tilpassede felter, som skal med i formularen. Det kunne eksempelvis være køn og navn (se screenshot under pkt. 2).


formular

Klik på næste...


D). Formular - Visningsmuligheder. 
Hvis du har valgt at benytte double opt-in bekræftelse, så dirigeres brugeren videre til en bekræftelsesside i systemet. Denne side gør brugeren opmærksom på, at der sendes en email med et link, som denne skal klikke på for at bekræfte sin tilmelding.
Denne bekræftelsesside kan du tilpasse, som du ønsker det i dette trin.

Du kan vælge at redigere i indholdet, som du ser, eller du kan klikke på knappen HTML i editoren og redigere direkte i koden (Se screenshot nedenfor).

Ved at markere "Tag den tilmeldte til en eksisterende hjemmeside adresse" har du også mulighed for at angive en webadresse til en HTML-side på dit eget domæne, som så benyttes i stedet.

editor


E). Bekræftelsesmail - Valgmuligheder.
Foretag de nødvendige indstillinger og husk altid at have en tekstversion af dine emails i tilfælde af, at dine modtagere har en emailklient, som er indstillet til kun at modtage tekstmails.
I dette trin har du ligeledes mulighed for at redigere direkte i HTML-koden.


screenshot

Klik på næste...


F). Takkeside - Valgmuligheder. 
Dette trin er identisk med trin D ovenfor bortset fra, at du her opsætter takkesiden.

editor

G). Takkemail - Valgmuligheder.
Dette trin er identisk med trin E ovenfor bortset fra, at du her opsætter takkeemailen.

editor

Klik på næste...


H). Fejlside - Valgmuligheder.
Opstår der en fejl, når en bruger benytter denne formular, så vil brugeren blive dirigeret til en fejlside. Hvordan denne fejlside skal se ud, bestemmer du her.

Dette trin er identisk med trin F og D ovenfor bortset fra, at du her opsætter fejlsiden.


editor

Klik på gem...


Fandt du ikke dit svar i denne artikel? Ring til kundeservice på 70 23 55 66