Wannafind bliver til DanDomain og ScanNet. Nye kunder vil blive henvist til én af disse, mens eksisterende kunder fortsat kan købe produkter via kontrolpanelet eller ved at kontakte os.

Connection til Access Database i .NET


Når du skal åbne adgang til en Access database med ASP.NET kan du bruge følgende connection string:

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=StiTilDinDatabase;User Id=admin;Password=;

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvor de røde ord udskiftes med de informationer som passer til dig og dit produkt.

Dette er en standard connection streng - hvis du skal bruge en mere specialiseret connection string kan du evt kigge på : http://connectionstrings.com


Fandt du ikke dit svar i denne artikel? Ring til kundeservice på 70 23 55 66