Wannafind bliver til DanDomain og ScanNet. Nye kunder vil blive henvist til én af disse, mens eksisterende kunder fortsat kan købe produkter via kontrolpanelet eller ved at kontakte os.

Access Connection i Classic ASP


Når du skal åbne adgang til en Access database, skal du bruge en ADO database connection. Den kan opstilles som følger:

<%
dim conn,DBPath

DBPath = "d:/web/Domæne/database/databasenavn.mdb"

Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & DBPath

%>


Hvor de røde ord udskiftes med de informationer som passer til dig og dit produkt.

 

Dette er en standard connection streng - hvis du skal bruge en mere specialiseret connection string kan du evt kigge på : http://connectionstrings.com

 


Fandt du ikke dit svar i denne artikel? Ring til kundeservice på 70 23 55 66